VĂN NGÃI XIN CHÀO

0 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN

HOA HỌC TRÒ

Avatar

Tặng cô Xuân Huyền banner trường THCS Phan Chu Trinh.

Còn đây là code giao diện trang PCT :

<link href=
'https://googledrive.com/host/0B_oc9EEEwONeX2ZRWDh1S1JCQkE' rel=
'stylesheet' type="text/css">

Cô Huyền khi copy nhớ dán vào word để sửa khoảng trắng trước khi dán vào web!

 
Gửi ý kiến