VĂN NGÃI XIN CHÀO

0 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN

HOA HỌC TRÒ

Đề + ĐA HSG toán 6 Năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Ngãi (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:35' 24-03-2019
Dung lượng: 126.9 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thi Phương Lan)
UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ THI CHỌN HSG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN THI : TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút

Học sinh làm bài trên giấy thi theo hướng dẫn của giám thị coi thi


Bài 1 (2,5 điểm) Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức :
a) A = 
b) 

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x biết :
a) 2016 : [25 – (3x + 2)] = 32.7
b) 

Bài 3 (2,5 điểm)
a) Cho tổng S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399. Chứng tỏ tổng S chia hết cho 20.
b) Trong đợt tổng kết năm học của trường THCS Phan Đình Phùng, tổng số học sinh giỏi của ba lớp 6/1, 6/2, 6/3 là 90 em. Biết số học sinh giỏi của lớp 6/1 bằng số học sinh giỏi của lớp 6/2 và bằng  số học sinh giỏi của lớp 6/3. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.

Bài 4 (3,0 điểm) Trên đường thẳng AM lấy một điểm O (O nằm giữa A và M). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AM vẽ các tia OB, OC sao cho MOC = 1150; BOC = 700. Trên nửa mặt phẳng đối diện vẽ tia OD (điểm D không cùng nằm trong nửa mặt phẳng bờ là AMchứa các điểm B, C) sao cho AOD = 450.
a) Chứng tỏ tia OB không thể nằm giữa hai tia OA và OC.
b) Tính độ lớn của MOB và AOC.
c) Chứng minh rằng 3 điểm D, O, B thẳng hàng.---------- Hết ----------


Lưu ý : HS chỉ được sử dụng các loại máy tính cầm tay có chức năng thực hiện các phép tính đơn giản đã được Bộ GD & ĐT quy định!

Họ và tên thí sinh

…………………………………………………………….
Số báo danh : ……………….

Phòng thi số : ………………..


UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐỀ CHÍNH THỨC


HD CHẤM CHỌN HSG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN THI : TOÁN LỚP 6

Bài
Câu
Nội dung
Điểm

a
A = 
A = 0,5đ


1,0đ
A = 

0,25đA =

0,25đ

B1
2,5


b
1,5đ
0,25đ

0,25đTa nhận thấy có 99 thừa số mang dấu âm nên tích B có dấu âm
0,5đ = 

0,5đ2016 : [25 – (3x + 2)] = 32.7(2016 : [25 – (3x + 2)] = 63
0,25đ


a
( [25 – (3x + 2)] = 2016 : 63 = 32
0,25đ


1,0đ
( (3x + 2) = 25 – 32 = – 7 ( 3x = –7 – 2 = – 9 ( x = – 3
0,5đ
( x.


B2

( 2x.

0,25đ

2,0
b
1,0đ
( 2x.

0,25đ( 2x.

0,25đ( 2x.( 2x.( 2x( x = 4

0,25đ


a
S=1–3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399, tổng có 100 số hạng ( 25 nhóm
0,25đ


1,0đ
S = (1 – 3 + 32 – 33) + (34 – 35 + 36 – 37) +...+(396 – 397 + 398 – 399)
0,25đS = ( - 20 ) + 34( - 20 ) +... + 396( - 20 )20. Vậy S  20
0,5đSố học sinh giỏi của lớp 6/2 bằng (số hsinh giỏi lớp 6/1)

0,25đSố học sinh giỏi của lớp 6/3 bằng (số hsinh giỏi lớp 6/1)

0,25đ

B3
2,5

b
Số học sinh giỏi của cả 3 lớp bằng (số hsinh giỏi lớp 6/1)

0,25đ


1
Gửi ý kiến