VĂN NGÃI XIN CHÀO

0 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN

HOA HỌC TRÒ

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Sang
Giới tính Nữ
Website https://sangtld.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lệ Ninh
Quận/huyện Huyện Lệ Thủy
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Trần Đình Long, Nguyễn Thị Thuý
Đã đưa lên 1281 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 232 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17306 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11524 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này